201608290000327c7.jpg 160828 (184)遠野ホップ収穫祭_ホップ畑見学バスツアー資料