201608282204053ef.jpg 160828 (105)遠野ホップ収穫祭_遠野麦酒ZUMONA