20160715105310c95.jpg 160709①アサヒビール吹田工場 (67)空缶の製造工程